Bokföringsbyrå med bred kompetens
Vår bredd är vår styrka, säger Staffan Ohlsson som driver BokföringsByrån. Det är ett Bodenbaserat företag med sex anställda som startades av Staffans farbror och en av hans bröder i mitten av 60-talet.
– På den tiden fanns jag på annan ort och ägnade mig åt juridik, berättar Staffan som själv kallar sig en ”juridikens diversehandlare”. Namnskylten vid arbetsrumsdörren säger skattejurist och han är både jurist och ekonom. Han berättar att han hoppade av en domarkarriär för att ta över Bokföringsbyrån.
– Fråga mig inte varför, jag har inget riktigt bra svar, men något lockade mig bort från domarbanan och in i företagsvärlden.
Att en juridikens diversehandlare skulle driva en bokföringsbyrå med bred kompetens framstår som fullt logiskt och det är också en del i affärsidén.
– Vi kan ge service åt både företag och privatpersoner och arbetar bland annat med familjerätt, affärsavtal, skatter med mera. Vi håller oss inom de områden vi behärskar och sysslar alltså inte med exempelvis brottsmål, säger Staffan.

Byrån hjälper även företag med bokföring, bokslut, deklarationer, årsredovisningar med mera och jobbar idag främst med två stora koncerner. I affärsidén ingår att hålla en hög servicenivå samt bra priser.
– Vi har mycket duktiga medarbetare som löser sina uppgifter snabbt och effektivt. Det gör att vi i det långa loppet blir billiga för kunderna eftersom vi kan arbeta både fort och noggrant. Kanske är vi för billiga, ibland knotar revisorerna och tycker att vi borde bli bättre på att ta betalt, skrattar Staffan.
Inför framtiden hoppas han att företaget ska kunna dra nytta av den ökade investeringsviljan och det ljusnande företagsklimatet i Norrbotten. Han nämner Malmfälten och Haparanda som exempel på hur både satsningar från befintliga lokala aktörer och nyetableringar bidrar till en optimism bland näringsidkare i olika branscher.
– Självklart hoppas också vi kunna få del av kakan och surfa på den våg som sveper genom länet just nu.
För att detta ska bli en verklighet som betyder tillväxt och expansion för företaget vill Staffan knyta till sig en kvalificerad ekonom.
– Vi behöver någon som är välutbildad och har några års erfarenhet, någon som kan utveckla det befintliga arbetet samt knyta nya kunder till byrån. Får vi det ligger vi väldigt bra till, avslutar Staffan med ett skratt.

BokföringsByrån

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0921-55635
Fax: 0921-50810


Email:
staffan.olsson@bokforingsbyran.nu

Adress:
BokföringsByrån
Sturegatan 16
96133 Boden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN